Uuraisten Eläkkeensaajat ry. 



UURAISTEN ELÄKKEENSAAJAT RY TOIMII JÄSENIÄÄN VARTEN

Uuraisten Eläkkeensaajat ry:n toiminnan tavoitteena on toimia jäsentensä edunvalvojana sekä sosiaalisen ja fyysisen toimintakyvyn edistäjänä järjestämällä sosiaalista kanssakäymistä, kuten kerhoja, harrastuksia, retkiä ja matkoja sekä välittää tietoa terveyteen, palveluihin ja asumiseen liittyvistä asioista.


TIETOA MEISTÄ

Uuraisten Eläkkeensaajat ry. on perustettu 30.5.1972 ja kuuluu jäsenyhdistyksenä Eläkkeensaajien Keskusliittoon (EKL), joka on Suomen toiseksi suurin eläkeläisjärjestö reilulla 80 000 jäsenellä. EKL on eläkkeensaajien vahva edunvalvoja. 

Yhdistyksen tavoitteena on ylläpitää ja lisätä jäsentensä hyvinvointia ja toimintakykyä.

Tavoitteensa saavuttamiseksi yhdistys tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuksia erilaiseen sosiaaliseen kanssakäymiseen ja virkistykseen sekä toimintakykyä ylläpitävään ja edistävään liikuntaan. Yhdistys välittää myös tietoa ikäihmisiä koskevista palveluista ja eduista. Lisäksi yhdistys seuraa jäsentensä elinoloja sekä palvelujen riittävyyttä ja pyrkii vaikuttamaan ikäihmisiä koskemaan päätöksentekoon tekemällä aloitteita ja antamalla lausuntoja elinolojen ja palvelujen parantamiseksi paikallis- ja valtakunnan tasolla.




LIITY JÄSENEKSI 

Eläkkeensaajat ry:n jäsenenä voit osallistua

- kaikkiin yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin, kerhoihin ja matkoihin

- olet oikeutettu yhdistyksen ja Eläkkeensaajien Keskusliiton etuihin

- saat 7 kertaa vuodessa ilmestyvän Eläkkeensaaja-lehden, joka on monipuolinen tietopaketti ikäihmisille tarkoitetuista eduista ja palveluista

- alennus liiton lomakeskuksen, Rajaniemen täysihoitohinnoista  sekä HI- hostelleissa


Näihin etuihin olet oikeutettu jäsenmaksullamme, joka on v. 2021 on 14€. Jäseneksi pääset täyttämällä Liity jäseneksi -lomake.